Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziekanat WNHiP UWr
ul.Szewska 48
50-139 Wrocław
dwnhp@uwr.edu.pl
Kierownik Dziekanatu
bronislawa.gelles@uwr.edu.plmgr Bronisława Gelles

Dziekanat Studiów Stacjonarnych
katarzyna.turlej@uwr.edu.plmgr Katarzyna Turlej
rekrutacja, dyplomy
aleksandra.kurylek@uwr.edu.plmgr Aleksandra Kuryłek
psychologia, archeologia, MOST
danuta.malicka@uwr.edu.plmgr Danuta Malicka
historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia
elzbieta.skraburska@uwr.edu.plElżbieta Skraburska
pedagogika 3-letnia, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
ewa.stepien@uwr.edu.plmgr Ewa Stępień
historia, historia w przestrzeni publicznej
iwona.wenda-zajac@uwr.edu.plmgr Iwona Wenda-Zając
pedagogika 2-letnia, Erasmus, Cultural Communication, European Cultures

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych
danuta.grychowska@uwr.edu.plmgr Danuta Grychowska
psychologia, historia sztuki, pedagogika specjalna stacjonarna i niestacjonarna,
katarzyna.kopka@uwr.edu.plmgr Katarzyna Kopka
rekrutacja, dyplomy, pedagogika 3-letnia, dziedzictwo kultury materialnej studia stacjonarne, militarioznawstwo studia stacjonarne
wioletta.milczarek@uwr.edu.plWioletta Milczarek
kulturoznawstwo, pedagogika 2-letnia, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, etnologia stacjonarna

Dziekanat Studiów Doktoranckich
malgorzata.wicik@uwr.edu.plmgr Małgorzata Wicik

Sprawy Socjalne i Stypendia
anna.michalska2@uwr.edu.plmgr Anna Michalska
studia niestacjonarne
agata.tomaszewska@uwr.edu.plmgr inż. Agata Tomaszewska
studia stacjonarne

Referent
iwona.kaluzinska@uwr.edu.plIwona Kałuzińska

Sekcja finansowa
malgorzata.foglinska@uwr.edu.plmgr Małgorzata Foglińska
dariusz.nowak@uwr.edu.plmgr Dariusz Nowak
paulina.przybylak@uwr.edu.plmgr Paulina Przybylak

Informatycy
damian.grzegorczyk@uwr.edu.plDamian Grzegorczyk
maciej.krys@uwr.edu.plMaciej Kryś
© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej