Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Studia Doktoranckie prowadzone na naszym Wydziale:

 • Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze,
  kierownik: dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr.

 • Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki,
  kierownik: dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWr.

 • Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii.
  kierownik: dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr

Studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Historycznym:
(zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2017 Rektora UWr z dnia 25.01.2017 r. w sprawie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego)

 • Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych,
  kierownik: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz

© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej